خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

   

   

  مُتِنَــــــــــــــــفِّرم اَز تَمومِ خآطِـــــره هآی خوبیــــ کِه بالاخَره یه روز بِخآطِرِشـــــون گِریه بایَد کَرد...

  مُتِنَفِرّم اَز تَظـــــآهُـــــرِ آدَمــآ به دوستآشتَنِـــــ هَمدیگهـ...

  مُتِنَفِّــــــــــرَم اَز تَمومِ آدَماییـــــ که اِحساسَـــــمو اَزَم گِرِفتَن هَمونـــــآیی که تو اوجِ اِعتِمـــــادَم بِهِـــــم

  خیـــــآنَـــــت کَردَن...

  هَمونآیی که تو اوجِـــــ دوستاشتَنَـــــم وِلَــــــــــم کَردن...هِعـــــ

  دِلگـــــیرَم اَز هَمون خُدایـــــیـــــ که گُفت اَز رَگـــــ گَردَنـــــم بِهِـــــم نَزدیـــــک تَره وَلیـــــ وَقتیـــــ صِدای

  هِـــــق هِقَـــــم اَز هَمونـــــ گَلـــــو بُلَند شُد کُمَـــــکَم نَــــــــــکَرد تآ آرومــــ شَم...

  دِلگــــــــــیَرم اَز (مآمـــــآنَـــــم) که بِهِـــــم میگه همیـــــشه پُشتَمه وَلیـــــ هیچوَقت نَفَهمـــــید

  سُرخیِ چِشآم فَقَط اَز بیدآر موندَنِ شبـــــآم نیس...

  اَصَن یه بآر نَپُرســـــید مآهیـــــ چه مَرگِـــــته تو که صِدایـــــ خَنـــــده هـــــات

  خـــــونه رو بِه هَم میریـــــخت چِرا اِنقَد دآغون شُدی...

  دِلگـــــیـــــرَم اَز عِشـــــقَم که دیگه نِمیتـــــونَم مِثلِ قَبل دوسِـــــش داشتـــــه بآشَـــــم....

  حآلَم خیلـــــیــــــــــ بَـــــده...

  دیگه دآرَم مــــــــــیبُـــــرَم ....

  به سَــــــلامتیه روزیــــــ که تو دو کَلَــــــمه خُلاصــــــه شَم...

  ((جــــــوونِــــــ نــــــآکــــــام ))

  فَقَط بِــــــگو آمینــــــ :)


  این مطلب تا کنون 4 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : بِهِـــــم ,

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده